Diamond Lake Cemetery, Mundelein, Vernon Township, Lake County, Illinois, United States