Township of Gilmanton, Benton County, Minnesota, United States