Tin Mountain, Saint Francois Township, Madison County, Missouri, United States