Potosi Presbyterian Cemetery, Potosi, Breton Township, Washington County, Missouri, United States