Smithtown, Tinicum Township, Bucks County, Pennsylvania, United States