Plankinton Cemetery, Plankinton Township, Aurora County, South Dakota, United States