Town of Farmington, Washington County, Wisconsin, United States