Saint Mary's Catholic Cemetery, Benton Township, Des Moines County, Iowa, United States