Saint Joseph of the Prairie Cemetery, Washington Township, Dubuque County, Iowa, United States