Saint Marys Cemetery, Lake Prairie Township, Marion County, Iowa, United States