Village of Round Lake Beach, Avon Township, Lake County, Illinois, United States