New Lebanon Cemetery, Kilbourne Township, Mason County, Illinois, United States