Ellis Cemetery, Waldron Township, Platte County, Missouri, United States