Township of Penn, Sullivan County, Missouri, United States