City of Sylvania, Sylvania Township, Lucas County, Ohio, United States