Diamond City, Pend Oreille County, Washington, United States