City of Emporia, Lyon County, Kansas, United States