Town of Resaca, Gordon County, Georgia, United States