High Prairie Cemetery, Smithton Township, Saint Clair County, Illinois, United States